Personal Coaching

Stilstaan bij wat u beweegt…

Personal Coaching

De focus ligt op u als persoon: op uw persoonlijkheid, uw sterke en zwakke kanten, uw competenties, voor- en afkeuren, uw relaties en uw netwerk. De insteek is systemisch, dat wil zeggen dat het netwerk waar u deel van uitmaakt nadrukkelijk wordt meegenomen in de coaching.

Personal coaching kan u helpen om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten, maar ook om uw relatie te verbeteren. Indien relatietherapie voor u geen optie is, dan kan personal coaching u helpen om uw eigen aandeel in de relatie te veranderen, wat uiteraard ook effect heeft op de relatie zelf. Persoonlijke effectiviteit heeft te maken met uw aanleg, met uw ervaringen, uw gewoonten of patronen en met de wijze waarop u reageert op uw omgeving en wat er op u afkomt, kortom met uw persoonlijkheid.

Doordat uw coach uw gedrag en overtuigingen spiegelt, krijgt u meer zicht op uzelf. Uw coach biedt u een klankbord zonder oordelen en strikte vertrouwelijkheid, waardoor u in alle openheid en vrijheid kan stilstaan bij wat u beweegt.

Met behulp van een waaier aan methoden en technieken, afgestemd op uw persoonlijke behoefte, ondersteunt de coach uw leerproces.

Direct contact opnemen

Praktijkvoorbeeld personal coaching

Voor zichzelf opkomen / assertiviteit

Junior technisch stafmedewerker ervaart problemen bij het realiseren van zijn eigen werkagenda en problemen om overeind te blijven in overleggen met meer dan vier personen. We gaan na waar de schoen wringt door exact te kijken wat er gebeurt in de praktijk aan de hand van de beschrijving van werksituaties door coachee. Hij presenteert zichzelf niet al te assertief in werksituaties en koestert opvattingen die zijn assertiviteit ondergraven (“het is niet correct is om anderen te onderbreken”, “als jongere moet ik zwijgen als ouderen praten”, “ik kan beter niets zeggen zolang ik niet zeker ben van mijn zaak”). Deze en andere belemmerende overtuigingen worden besproken in het licht van zijn opvattingen, normen en waarden. Het blijkt dat coachee wel degelijk in staat is om respectvol te blijven en tegelijk zijn mening naar voren te brengen in een vergadering. Het blijkt ook dat hij in privésituaties met vrienden veel gemakkelijker mee kan komen. Dit is een mooie illustratie van zijn competenties. Hijj leert dit ook toepassen in de zakelijke context. Ook train ik coachee heel praktisch in het zeggen van zinnen om respectvol en passend onderbreken, in stemgebruik, houding, oogcontact en in vaardigheden om deel te nemen aan een vergadering met een grotere groep mensen. Kortom: in assertiviteit.
Het gaat niet vanzelf. Coachee moet wel wat interne remmingen en overtuigingen overwinnen. Gelukkig werkt coachee hard en is zijn inzet groot. De praktijkoefeningen en de huiswerkopdrachten hebben na een paar sessies al effect. Enkele maanden later rapporteert coachee dat hij zijn doelen inmiddels voldoende heeft bereikt. We spreken een terugkomsessie af voor over een half jaar. Uiteraard kan coachee tussendoor altijd even bellen of mailen.

Direct contact opnemen