Disclaimer

Stilstaan bij wat u beweegt…

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.fibbebegeleiding.nl en www.fibbeconflictbemiddeling.nl is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van www.fibbebegeleiding.nl en www.fibbeconflictbemiddeling.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze websites verkregen is. De informatie op www.fibbebegeleiding.nl en www.conflictbemiddeling.nl wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.