Samenwerkingspartners

Stilstaan bij wat u beweegt…

Samenwerkingspartners

DÉ ARBEIDSMEDIATORS B.V. TE DORDRECHT

Integer, efficiënt en oplossingsgericht, dat zijn de kernwoorden van Dé Arbeidsmediators. Hans Fibbe is verbonden aan Dé Arbeidsmediators als een van de specialisten in arbeidszaken. Ik ben vooral thuis in de zorgsector, het onderwijs en de overheid. Daarnaast heb ik de nodige ervaring in het MKB: exitmediations, samenwerkingsproblemen, performanceproblemen, teamsamenwerking. Mijn ervaring als loopbaancoach en reïntegratiecoach kan ik daarbij goed gebruiken.
www.dearbeidsmediators.nl

COACHNETWERK B.V. TE UTRECHT

Coachnetwerk B.V. is gevestigd in Utrecht en vormt een landelijk netwerk van professionele kwaliteitscoaches die allen gecertificeerd zijn bij een van de internationale coachorganisaties EMCC of ICF.
Hans Fibbe is gecertificeerd als Master Practitioner bij de Nederlandse tak van EMCC, de NOBCO.
Met Coachnetwerk heb ik al vele jaren een uitstekende samenwerkingsrelatie op het terrein van loopbaanbegeleiding / career coaching. Per 1/1/2021 werkt Hans allen nog voor zichzelf en onderhoudt hij een warme band met Coachnetwerk.
www.coachnetwerk.nl