Loopbaanbegeleiding

Stilstaan bij wat u beweegt…

Loopbaanbegeleiding

In uw werk loopt u tegen bepaalde vragen op. U komt niet uit met uw tijd: timemanagement is nodig. Uw werk kost u meer energie dan u ervan krijgt: u loopt het gevaar van een burnout. U krijgt veel negatieve feedback en vraagt zich af wat u verkeerd doet: uw persoonlijke effectiviteit is in het geding. U hebt veel conflicten met uw leidinggevende, of juist met mensen waar u leiding aan geeft of met collega’s: organisatiesensitiviteit is aan de orde. Misschien kunt u beter arbeidsmediation inzetten voordat de problemen escaleren en helemaal als het conflict al is ontploft. Op onze site www.fibbeconflictbemiddeling.nl vindt u hier nadere informatie over. Voor deze en andere vragen die samenhangen met uw professionele werkzaamheden is loopbaanbegeleiding de passende begeleidingsvorm.

In het voor u vrijblijvende oriëntatiegesprek  bespreekt u met uw coach welke vragen er spelen en hoe u daarop een antwoord kan vinden. Vervolgens zet u samen met uw coach een loopbaanbegeleidingstraject uit. Dat kan bestaan uit een aantal coachingsessies, huiswerkopdrachten, coaching on the job, praktische oefeningen, of methodieken en modellen waarmee uw coach u leert werken, afhankelijk van wat u wil en wat bij u past.

Uw vragen en uw doelen zijn leidend in het traject. Vaak is niet meteen duidelijk op welke doelen de coaching gericht is. Deelnemers hebben wel een onbestemd gevoel van tekort of een idee waar het lek zit, of er is behoefte aan verandering, maar concrete handvatten ontbreken nog. In de loop van het caochingtraject verandert dit en ontstaat er een heldere kijk op de doelen waaraan gewerkt kan worden en ook welke werkvorm het beste past bij uw omstandigheden en persoon.

Direct contact opnemen

Uitgangspunten van loopbaanbegeleiding

U bepaalt het doel van de coaching, u bent als het ware de kapitein op uw eigen schip. Uw coach is te vergelijken met de loods aan boord van uw schip. Uw coach helpt u om uw loopbaan weer op koers te krijgen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • U bent de deskundige in uw eigen vragen
  • Evenwaardigheid: gelijkwaardigheid tussen coachee en coach als persoon
  • Professionele werkwijze: erkende vakkennis, ethisch handvest, klachtenprocedure, gecertificeerde bedrijfsvoering, intervisie en aansluiting bij beroepsorganisaties

Uw loopbaan

Iedere loopbaan kent fasen. Na een dynamische beginperiode ontstaat er meer rust en evenwicht en komen er geleidelijk vragen op: vaak rond de leeftijd van 30-40 jaar. Ook bij de overgang naar de laatste periode van het werkzame leven -heroriëntatie- komen er heel wat vragen op. Deze vragen zijn het eerste signaal van een nieuwe levensfase en verdienen een zorgvuldig antwoord. Een loopbaan wordt ook beïnvloed door gebeurtenissen en omstandigheden uit het privéleven: relaties, ziekte, conflicten, overlijden van dierbaren, persoonlijke omstandigheden als verslaving of schulden. Al deze zaken kunnen zowel stimulerend als remmend doorwerken op uw loopbaan.

360-Graden begeleiding

Uw coach is gespecialiseerd in 360-graden begeleiding: begeleiding/coaching gericht op één doel met inbegrip van alle van belang zijnde factoren, zowel zakelijke als privé-, zowel individuele als relationele.

Direct contact opnemen