Blog

Stilstaan bij wat u beweegt…

verheldering
2 november 2020

We kennen dat allemaal wel: dat je het even niet meer weet. Je hebt geen idee of je voor- of achteruit moet. Je richtingsgevoel laat je even in de steek.

klankbord
23 mei 2019

Een klankbord is een -meestal- houten plank, groot of klein, die het geluid weerkaatst. De achterkant van een akoestische gitaar is een klankbord. Iedere akoestische luidspreker is een klankbord. In

voorwaarden voor coaching
9 juli 2018

Coaching is hét middel om persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Om succesvol deel te nemen aan coaching is het nodig dat degene die gecoacht wil worden (de coachee) aan drie

echokamer
9 december 2017

Ieder mens is een echokamer. We praten namelijk de hele dag door met onszelf. Horen onze eigen stem door onze eigen oren (en schrikken als we onze stem via een

de kracht van samen
26 september 2017

‘De kracht van samen’, zo zou je intervisie kunnen noemen. Intervisie betekent niets anders dan dat je met een groep van 5-10 collega’s of beroepsgenoten bij elkaar gaat zitten, om

de paradox van het veranderen
3 augustus 2017

Je zoekt een coach omdat je wil veranderen. Tegelijk weten we allemaal dat we slechts in beperkte mate veranderbaar zijn. Weliswaar veranderen we voortdurend (we worden ouder) en vernieuwt ons

aan de gang
16 april 2017

Een startmotor is niet de eigenlijke motor van een auto. Het is de motor die de echte motor aan de gang brengt. Met uitzondering uiteraard van de auto in opkomst:

hoop
25 december 2016

‘Hoop doet leven’, luidt het gezegde. Iemand die geen hoop meer heeft is hopeloos. Vertrouwen (geloof), hoop en liefde zijn de basis voor een mensenleven, volgens de bijbel. Wat is

intervisie
19 september 2016

Intervisie is, zoals het woord aangeeft, een vorm van samen kijken naar een kwestie. Steeds meer bedrijven maken gebruik van deze uit de hulpverlening afkomstige methodiek. Door bij elkaar te

mediation of relatietherapie?
23 december 2015

Als partijen al besloten hebben om de relatie te beëindigen dan is mediation de aangewezen begeleidingsmethodiek. Als er nog een beetje hoop is op herstel of ten minste de wens

mentale kracht coaching
13 december 2015

‘Mentale Kracht Coaching’, stond er op de auto. ‘Mentale kracht waarvoor?’, vroeg ik mij af. Een paar dagen eerder sprak ik een Syrische vluchteling bij ons in het dorp. Hij

het monster van het wantrouwen
15 november 2015

De grote Einstein schijnt gezegd te hebben dat wij mensen de keuze hebben tussen het vertrouwen dat het universum goed is en het wantrouwen. Anders gezegd: ieder mens heeft de keuze om

zin en onzin
3 oktober 2015

Wanneer heeft iets zin of betekenis? Heeft de oorlog in Syrië zin? Zo ja, wat is dan de betekenis ervan? Of moeten we de slachtpartij in Syrië als zinloos beschouwen?

omgaan met andere meningen
30 september 2015

Omgaan met andere meningen is een van de moeilijkste dingen in het leven. De voorbeelden vliegen ons vandaag de dag om de oren: vluchtelingen aan de (Europese) grens tegenhouden of

stilstaan bij wat u beweegt
13 augustus 2015

Staat u wel eens stil bij wat u beweegt? Tijdens de vakantie is daar meestal meer gelegenheid voor dan in het ‘gewone leven’. Dan zijn we weer opgenomen in de

verstand versus gevoel
17 juli 2015

‘Het gaat ons om inzicht. Wat we van elkaar vinden doet er niet toe.’ ‘We komen alleen voor de alimentatie. We hoeven niet meer te praten over het verleden’.

selfie
13 april 2015

Laatst bezocht ik een beroemd gebouw in het buitenland. Kan zo maar voorkomen als je met vakantie bent. Tot mijn niet geringe verwondering liepen er diverse mensen rond met een

eerste aanpak arbeidsverzuim
16 maart 2015

Arbeidsverzuim is een enorme kostenpost voor werkgevers en een uiting van problemen van werknemers. In Nederland zijn er duidelijke procedures ontwikkeld (met name de WvP: Wet verbetering Poortwachter) om met

als je loopt, kan je even stilstaan
3 maart 2015

Als je loopt kan je ook even stilstaan … Doe je dat wel eens? We zijn vaak onderweg. We hebben een doel in ons hoofd dat we willen bereiken. We

regels
25 februari 2015

We leven in een tijd van regels. Van toenemende regeldruk, zoals dat heet in het jargon van de bureaucratie. Ondanks pogingen om het aantal regels van overheidszijde te verminderen, ontstaan

Page-Wallpaper-opt
formatteren
18 februari 2015

Als je een harde schijf wilt opschonen of voor een nieuw doel wil gebruiken, dan kan je die schijf formatteren. De keuzemogelijkheid die de gangbare software biedt, is tussen snel

leiderschap als inter-esse
16 februari 2015

Leiderschap is een veelbesproken thema vandaag de dag. Het lijkt wel of iedereen een leider moet of wil zijn. Dat kan per definitie niet, want zonder volgers bestaat er natuurlijk

metacommunicatie
13 februari 2015

‘Praten over hoe je met elkaar praat’, zo zou je het begrip metacommunicatie kunnen weergeven. In vergaderingen, overleggen, teambijeenkomsten binnen een bedrijf, instelling of maatschap gaat het doorgaans over een

70.000-100.000 overbodige ziekmeldingen!
9 februari 2015

Professor Barend Barentsen becijferde bij de presentatie van de STECR-richtlijnen 2014 op 15 oktober j.l. dat er jaarlijks een enorm aantal ziekmeldingen wordt gedaan naar aanleiding van een arbeidsconflict. De

praten
7 februari 2015

We praten de hele dag. Toch is praten een van de moeilijkste dingen voor mensen. Zowel in coaching als in conflicten (of in conflictcoaching) wordt duidelijk dat mensen wel veel

verschillen(d)
4 februari 2015

Mensen verschillen van elkaar, in lengte, gewicht, kleur ogen, in kleding, in wat ze lekker vinden, in (het uiten van) emoties, in meningen, standpunten en overtuigingen, in opvoeding, geboorteplaats, geboorteland,