praten

7 februari 2015

We praten de hele dag. Toch is praten een van de moeilijkste dingen voor mensen. Zowel in coaching als in conflicten (of in conflictcoaching) wordt duidelijk dat mensen wel veel woorden gebruiken, maar grote moeite hebben om te zeggen waar het hun echt om gaat, om er zelf achter te komen wat voor hen het meest van belang is, om te voelen waar de pijn zit, om hun innerlijk bloot te geven.

Er wordt gepraat over zogenaamde feiten (wat iemand vindt), maar niet over bedoelingen, laat staan over de verlangens die achter het verbale geweld schuil gaan. Echt praten is dus een hele kunst; echts luisteren trouwens ook en dat is precies de kracht van mediation.

Of het nu gaat om een coachingtraject, een arbeids of, relatieconflict: de coach en de de mediator werken toe naar spreken met elkaar, in plaats van praten over wat de ander “verkeerd” doet en naar luisteren naar elkaar in plaats van het eigen standpunt herhalen.