zin en onzin

3 oktober 2015

Wanneer heeft iets zin of betekenis?
Heeft de oorlog in Syrië zin? Zo ja, wat is dan de betekenis ervan? Of moeten we de slachtpartij in Syrië als zinloos beschouwen?
Het laatste antwoord roept de vraag op waarom mensen zinloze dingen doen. Waarom zijn tienduizenden mannen in Syrië bezig elkaar en verschrikkelijk veel burgers af te slachten? Waarom zijn ze druk met zinloze zaken, met zaken die geen enkele positieve betekenis hebben, waarvan de toegevoegde waarde nul is?

In mediation is altijd een conflict aan de orde. Het uitpraten van een conflict kan grote toegevoegde waarde hebben ook al word je het niet met elkaar eens. De gesprekken leiden, als het goed gaat, tot meer begrip voor de gevoelens en stellingname van de ander. Er ontstaat respect voor de tegenpartij als iemand die een andere beleving heeft dan jij.
Soms zijn de standpunten echter onverzoenlijk en overheerst de bittere strijd, of er wordt weliswaar een overeenkomst gesloten, maar de strijd gaat daarna onverminderd door.
Zinloos, want het leidt tot niets dan ellende. Toch is er iets dat mensen motiveert om door te gaan met hun zinloze strijd: de roep om erkenning door de ander, de woede over ervaren onrecht, het contact met de ander dat -hoewel negatief- door de voortgaande strijd niet verbroken wordt en op een negatieve manier in stand blijft.

Wat zijn wij toch wonderlijke wezens. Wij kunnen zelfs zin vinden in zinloze zaken, in onzin!