stilstaan bij wat u beweegt

13 augustus 2015

Staat u wel eens stil bij wat u beweegt? Tijdens de vakantie is daar meestal meer gelegenheid voor dan in het ‘gewone leven’. Dan zijn we weer opgenomen in de vaart der volkeren en worden onze agenda en dagritme grotendeels bepaald door factoren van buitenaf: werk, kinderen, zorgtaken, huishouding, vrijwilligerswerk, sport… Zonder structuur en daginvulling zou ons leven waarschijnlijk leeg zijn, maar al te veel structuur en bezigheden leveren het gevaar op dat we aan onszelf voorbij lopen.

Tijdens de vakantie nemen velen zich voor om daar DEZE keer eens wat aan te gaan doen en meer rust in te bouwen, meer aandacht te besteden aan…, om vervolgens drie weken na thuiskomst er weer helemaal in te zitten!

Op de poort naar het terrein van de tempel van Delphi in Griekenland staat, als je naar binnengaat, KEN JEZELF en als je naar buiten gaat ALLES MET MATE.

Twee teksten om even bij stil te staan.