intervisie

19 september 2016

Intervisie is, zoals het woord aangeeft, een vorm van samen kijken naar een kwestie.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van deze uit de hulpverlening afkomstige methodiek.
Door bij elkaar te komen met een kleine groep van maximaal acht deelnemers onder begeleiding van een neutrale en deskundig begeleider/voorzitter, kan een werkgerelateerde vraag in vertrouwelijkheid worden besproken. De deelnemers spreken namelijk af dat het besprokene onder elkaar blijft.

Het gaat in intervisie niet om prestaties, beter of slechter, goed of kwaad, maar om afstand nemen en zonder oordeel kijken naar de kwestie die voorligt. In het bijzonder gaat het om het reflecteren en leren van degene die een kwestie inbrengt. De andere deelnemers proberen de inbrenger te ondersteunen om tot een kritische en objectieve doordenking van haar/zijn vraagstuk te komen. Bovendien leren zij er zelf ook van, want wie zich aan een ander spiegelt die spiegelt zich zacht, zoals het spreekwoord zegt.

Het opstarten van een intervisiegroep kan het beste worden begeleid door iemand die daarin getraind is: een intervisiebegeleider of facilitator. Na één seizoen kan de groep het daarna wellicht zelf. Hans Fibbe is opgeleid als facilitator en is u graag van dienst.