echokamer

9 december 2017

Ieder mens is een echokamer. We praten namelijk de hele dag door met onszelf. Horen onze eigen stem door onze eigen oren (en schrikken als we onze stem via een opname door de oren van een ander horen). We praten in onszelf en zijn tegelijk gevangen in onze binnenkamer. Er praat immers niemand anders met ons mee.

Coaching maakt de echokamer open. Je praat niet langer alleen met jezelf, maar ook met de coach. Jouw coach haalt bovendien jouw eigen verhaal uit de echokamer naar buiten om er samen naar te kijken en over te praten. Zo krijg je meer afstand en helderheid over jouw eigen gedachten en gevoelens. Ontwikkel je inzicht en overzicht. Zelfvertrouwen ook, doordat je meer controle krijgt over wat zich binnen in jou afspeelt.

Inside out: behalve een bijzondere Walt Disney animatiefilm uit 2015 is dit ook een thema in coaching: zoals je met jezelf praat, zo praat je met een ander. Anders gezegd: hoe beter je naar jezelf luistert, des te beter kan je een ander verstaan.

Communiceren begint bij en met jezelf. Bij je eigen echokamer.
Facebook, twitter en andere social media zijn erop gebouwd om je eigen geluid te versterken (je krijgt immers steeds je eigen voorkeuren voorgeschoteld). Deze media bevorderen de dialoog in jezelf en met andere zeker niet, maar stimuleren wel het geschreeuw om het eigen gelijk.
Coaching helpt je om niet alleen om naar het gezicht van de ander te staren, maar om daadwerkelijk naar de ander te luisteren.
De coachingkamer is geen echokamer, maar een gespreksruimte.

Welkom.