de kracht van samen

26 september 2017

‘De kracht van samen’, zo zou je intervisie kunnen noemen. Intervisie betekent niets anders dan dat je met een groep van 5-10 collega’s of beroepsgenoten bij elkaar gaat zitten, om samen te bespreken hoe jij je verder kan ontwikkelen in je werk. Intervisie draait namelijk om ontwikkeling. Daarbij kunnen terzijde ook praktische zaken worden besproken, maar het is geen werkoverleg en ook geen consultatie. Het gaat erom hoe je verder kan komen in je werkhouding, bijvoorbeeld in de verhouding werk-privé of in het omgaan met lastige klanten of in het dealen met samenwerkingsproblemen en conflicten op het werk. Zo’n bespreking gaat altijd aan de hand van een concrete case, want anders wordt het een afstandelijke discussie en dat is niet wat intervisie beoogt te zijn. In intervisie staat de (steeds wisselende) inbrenger centraal en oefenen de anderen zich in luisteren en in het stellen van ontwikkelingsbevorderdende vragen. En natuurlijk kan je je altijd zacht spiegelen aan wat een ander inbrengt: de herkenning zal nooit ver weg zijn. De begeleider (dat kan per keer een van de deelnemers zijn of een professionele intervisiebegeleider of facilitator (Hans Fibbe is er een van) spreekt met de groep een bepaalde begeleidingswijze af (die eens in de zoveel tijd kan wisselen) en houdt de deelnemers bij de les en bij de afgesproken methode. That’s it! Het effect is meestal groot. Onderzoek heeft uitgewezen dat de effecten van intervisie en van coaching (de ROI) gemiddeld veel groter zijn dan die van training. Daarbij moet wel worden gezegd dat trainingen nodig blijven als het gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden. Interesse in een kennismaking met intervisie? Eén mailtje of belletje naar Fibbe Begeleiding is genoeg.