70.000-100.000 overbodige ziekmeldingen!

9 februari 2015

Professor Barend Barentsen becijferde bij de presentatie van de STECR-richtlijnen 2014 op 15 oktober j.l. dat er jaarlijks een enorm aantal ziekmeldingen wordt gedaan naar aanleiding van een arbeidsconflict. De gemiddelde duur van het ziekteverzuim per werknemer per jaar is in Nederland (ruim) 7 dagen. Het gaat dus om 85.000×7 = 595.000 arbeidsdagen per jaar die verloren gaan vanwege een arbeidsconflict. De oplossing? Praten over spanningen die u als leidinggevende of als werknemer ervaart! Het ongemakkelijke gevoel, dat je eigenlijk niet toelaat of dat je de ander verwijt -waarom doet hij altijd zo moeilijk!- bespreken. Als u zelf partij bent in het conflict is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor zijn er dan mediators, die soms in één gesprek het conflict vlot kunnen trekken. Hoe eerder u er bij bent, des te groter de kans op een oplossing en des te sneller die oplossing wordt bereikt.